Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Редакційна колегія

Головний редактор:

БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

Заступник головного редактора:

ПУСТОВІЙТ Роберт Фрідріхович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

Відповідальний секретар:

ГМИРЯ Вікторія Петрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)


Члени редколегії:

АЛІКАРІЄВ Нуріддін Сапаркарієвіч
доктор економічних наук, професор кафедри соціології Національний Університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека (Узбекистан)

ДМИТРЕНКО Ірина Миколаївна
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

КОРВЯКОВ Валерій Анатолійович
доктор педагогічних наук, професор, ректор Алматинської академії статистики (Казахстан)

КУЗЬМЕНКО Олександр Борисович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Чорноморського національного університету ім. П. Могили (Україна)

КУЗНЄЦОВА Анжела Ярославівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та організаційної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

КУКЛІН Олег Володимирович
доктор економічних наук, професор, директор Черкаського державного бізнес – коледжу (Україна)

МІЩЕНКО Світлана Володимирівна
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна
доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», радник податкової служби І рангу (Україна)

СМОВЖЕНКО Тамара Степанівна
доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ХАБЕР Йозеф Антоні
PhD, професор Школа бізнесу Познані, факультет в м. Хожув, Республіка Польща (Польща)

ШЕБЕКО Костянтин Костянтинович
доктор економічних наук, професор, ректор Поліського державного університету Національного банку Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)