Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (28) • 2017

»Журнал у форматі .PDF

УДК: УДК 336.71

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

У статті на основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників узагальнено підходи різних вчених до сутності поняття «фінансовий сектор». Проаналізовано загальносистемні характеристики фінансового сектору та виокремлено його основні функції. Детально розглянуто етапи стратегічного планування розвитку фінансового сектору. Доведено, що система цілей стратегії розвитку фінансового сектору повинна складатись із таких елементів: стратегічне бачення; стратегічні цілі та оперативні цілі. Запропоновано авторський підхід до формування стратегії розвитку фінансового сектора, що базується на проведенні оцінювання ефективності стратегії. Побудовано модель стратегічного планування розвитку фінансового сектору.

УДК: УДК 336.71:336.63

СКЛАДОВІ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти визначення складових боргової безпеки банківського сектору національної економіки. Розглянуто необхідність виокремлення при характеристиці сутності боргової безпеки банківського сектору безпеки: боргових зобов’язань банківського сектору; прямих запозичень комерційних банків на внутрішньому і зовнішніх ринках; випущених банками боргових цінних паперів на внутрішньому і зовнішньому ринках; боргових зобов’язань економічних агентів банкам; обслуговування і погашення придбаних банківським сектором державних цінних паперів; повернення наданих банківським сектором кредитів клієнтам і контрагентам та факторингу; банківських гарантій. Визначено взаємозв’язок між борговою безпекою та іншими складовими фінансової безпеки банківського сектору. З’ясовано місце боргової безпеки банківського сектору національної економіки в безпеці боргового простору країни.