Політика щодо плагіату

До розміщення у електронному науковому виданні "Фінансовий простір" приймаються раніше не опубліковані наукові статті та практичні дослідження високого наукового рівня.

Відповідальність за зміст, оригінальність та переклад тексту статей, науковий рівень та точність наведених відомостей, що включає точність назв, прізвищ та цитат, а також за те, що в матеріалах не міститься інформація з обмеженим доступом, несуть безпосередньо автори. 

Під плагіатом розуміється наступне:

- видавання чужої роботи за власну;

- копіювання слів або ідей іншої особи без посилання на її праці;

- умисне упущення посилання зі списку джерел;

- надання невірних даних про джерело (наприклад «бите» посилання);

- зміна порядку слів зі збереженням загальної структури речення та без посилання на джерело;

- копіювання великої кількості тексту або ідей із зазначенням посилань на джерела, що в сукупності складають більшу частину статті.

Статті, подані до розміщення на сайті видання, проходять перевірку на запозичення у тексті під час рецензування засобами сервісу перевірки на плагіат Unichek  та за допомогою вільнопоширюваного програмного забезпечення для встановлення на персональний комп’ютер "Advego Plagiatus" (http://advego.ru/plagiatus/advego_plagiatus.exe).

У випадках виявлення плагіату рукопис статті відхиляється Редакційною колегією.