Процес рецензування

Для підвищення якості наукових статей, які публікуються в «Фінансовому просторі» здійснюється оцінка поданих матеріалів висококваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Анонімність рецензентів гарантується редакцією Журналу.

Подані матеріали підлягають рецензуванню у термін не більше, ніж 1 місяць.  В середньому рецензування статті займає 14 днів. Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв ( наукова та практична актуальність, оригінальність, обґрунтованість результатів дослідження, грамотність, дотримання редакційних вимог).

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

З урахуванням отриманих рецензій остаточне рішення по статті приймається на засіданні редколегії у складі головного редактора, заступника головного редактора та відповідального секретаря.

На підставі проведеного засідання автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із конкретними рекомендаціями з доробки статті. Дороблений варіант статті направляється на повторний розгляд. У випадку повторного негативного результату - стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.