Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

Проблематика: "Банківська справа", "Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю", "Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності"

Опубліковано: 2015-12-31

Весь випуск

Статті