Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

Проблематика: "Банківська справа", "Ринок фінансових послуг", "Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю", "Інноваційно-інвестиційна політика", "Економічна теорія", "Менеджмент, економіка праці, соціально-економічна політика", "Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності"

Опубліковано: 2015-09-04

Весь випуск

Статті