Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Проблематика: "Банківська система в сучасних умовах", "Теорія і практика управління підприємтсвом", "Макроекономічні проблеим соціально-економічного розвитку України", "Соціальні та трудові вектори національної економіки"

Опубліковано: 2013-10-30

Весь випуск

Статті