• Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 3 (23) (2016)

  Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

  Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

  Проблематика: "Фінанси, банківська справа та страхування", "Економіка і управління", "Облік та оподаткування", "Економіка та управління підприємствами"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 2 (22) (2016)

  Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

  Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

  Проблематика: "Банківська справа", "Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 1 (21) (2016)

  Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

  Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

  Проблематика: "Банківська справа", "Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 4 (20) (2015)

  Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

  Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

  Проблематика: "Банківська справа", "Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю", "Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 3 (19) (2015)

  Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

  Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

  Проблематика: "Банківська справа", "Ринок фінансових послуг", "Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю", "Інноваційно-інвестиційна політика", "Економічна теорія", "Менеджмент, економіка праці, соціально-економічна політика", "Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 2 (18) (2015)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 1 (17) (2015)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 4 (16) (2014)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 3 (15) (2014)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 2 (14) (2014)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 1 (13) (2014)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

   

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 4 (12) (2013)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Банківська система в сучасних умовах", "Теорія і практика управління підприємтсвом", "Макроекономічні проблеим соціально-економічного розвитку України", "Соціальні та трудові вектори національної економіки"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 3 (11) (2013)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Фінансова парадигма в добу глобалізації", "Теоретичні та практичні аспекти фінансової безпеки", "Актуальні проблеми інвестиційної діяльності та страхування"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 2 (10) (2013)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Фінансові ринки в умовах глобалізації", "Актуальні проблеми грошово-кредитної політики", "Економічна наука: проблеми теорії та практики".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 1 (9) (2013)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Проблеми глобалізації фінансових ринків", "Стратегії розвитку фінансового сектору", "Банківська система як елемент ринкової економіки", "Інституційний вектор розвитку економіки", "Управління фінансової та інвестиційною складовою діяльності підприємств", "Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів"

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 4 (8) (2012)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Трансформація глобальної економіки", "Інноваційний розвиток", "Небанківські фінансові установи", "Розвиток і формування економіки та соціологія праці", "Наука, освіта, інновації".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 3 (7) (2012)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Трансформація глобальної економіки", "Розвиток та формування економіки та соціологія праці", "Моделювання економічних процесів","Наука, освіта, інновації".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 2 (6) (2012)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Банківський менеджмент", "Облік і аудит", "Розвиток та формування економіки та соціологія праці", "Моделювання економічних процесів", "Історичні аспекти розвитку економіки", "Молодь в науці - 2012".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 1 (5) (2012)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Трансформація глобальної економіки", "Банківський менеджмент", "Бюджетна і податкова політика", "Моделювання економічних процесів", "Наука, освіта, інновації".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 4 (4) (2011)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Проблеми глобалізації фінансових ринків і формування єдиної світової економіки: соціально-політичний аспект", "Реформування економіки України в умовах глобалізації", "Банківський менеджмент", "Історичні аспекти розвитку економіки", "Облік і аудит", "Наука, освіта, інновації".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 3 (3) (2011)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Проблематика: "Трансформація глобальної економіки", "Інноваційний розвиток", "Банківський менеджмент", "Небанківські фінансові установи", "Моделювання економічних процесів", "Розвиток і формування економіки та соціологія праці", "Управління освітою та наукою".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 2 (2) (2011)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Тема номера: «Перспективи розвитку фінансових ринків»

  Проблематика: "Монетарна політика", "Макроекономічні проблеми соціально-економічного розвитку держави", "Облік і аудит", "Регіональна економіка", "Філософія фінансів", "Наукові події".

 • Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
  № 1 (1) (2011)

  Засновник: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Видавець: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

  Тема номера: «Реабілітація банківської системи в умовах посткризової економіки»

  Проблематика: "Фінансовий менеджмент", "Економіка країн СНД", "Людський капітал", "Методологія фінансових досліджень", "Наукові події".

26-48 з 48