Редакційна колегія

Головний редактор:

БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5505-5098

Заступник головного редактора:

ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна
доктор економічних наук, доцент, заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6457-6912

Відповідальний секретар:

ГМИРЯ Вікторія Петрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citationshl=ru&user=3tc6uxgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate


Члени редколегії:

АЛІКАРІЄВ Нуріддін Сапаркарієвіч
доктор економічних наук, професор кафедри соціології Національний Університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека (Узбекистан)

ГРАБІНСЬКА Барбара
PhD, ад’юнкт кафедри фінансів Краківського університету економіки (Республіка Польща)

ДМИТРЕНКО Ірина Миколаївна
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0135-3564

ДУНСЬКА Маргарита
доктор економічних наук, професор, заступник декана факультету бізнесу, менеджменту та економіки Латвійського університету (Республіка Латвія)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8919-2402

КУЗНЄЦОВА Анжела Ярославівна
доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3958-4133

КУЗНЕЦОВА Світлана Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7558-4552

КУЗЬМЕНКО Олександр Борисович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Чорноморського національного університету ім. П. Могили (Україна)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citationshl=uk&user=Qt5b1eIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

КУКЛІН Олег Володимирович
доктор економічних наук, професор, директор Черкаського державного бізнес-коледжу (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6904-3496

МІЩЕНКО Світлана Володимирівна
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1840-8579

ПАШКЯВИЧЮС Арвідас
доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету Вільнюського університету (Республіка Литва)

ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», радник податкової служби I рангу (Україна)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citationshl=uk&user=qPGJWIoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

РОГОВА Наталія Василівна
кандидат економічних наук, доцент, директор Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8476-6622 

СМОВЖЕНКО Тамара Степанівна
доктор економічних наук, професор ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citationshl=uk&user=sy4VCfAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ХАБЕР Йозеф Антоні
PhD, професор Школи бізнесу Познані (Республіка Польща)

ШЕБЕКО Костянтин Костянтинович
доктор економічних наук, професор, ректор Поліського державного університету Національного банку Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)

Web of Science ResearcherID: C-5999-2019