Редакційна колегія

Головний редактор:

БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету банківської справи (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5505-5098

Заступник головного редактора:

ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна
доктор економічних наук, доцент, заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6457-6912

Відповідальний секретар:

ЧЕПЕЛЮК Ганна Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи (Україна)

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-0839-8407


Члени редколегії:

АНДРІЇВ Василь Михайлович

доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та соціального забезпечення Київський національний університет ім Шевченка (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6018-9835

БАГОРКА Марія Олександрівна

доктор економічних наук, завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8500-0362

ВИРВІЦКА Магдалена

доктор наук, професор, професор факультету інженерії менеджменту Познанського політехнічного університету (Республіка Польща)

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-9513-7354 

Web of Science ResearcherID: N-6037-2014

ГРАБІНСЬКА Барбара
PhD, ад’юнкт кафедри фінансів Краківського університету економіки (Республіка Польща)

ГРАСІС Яніс

доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник,  декан юридичного факультету Ризького університету імені Страдіня (Республіка Латвія)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1394-9958

Web of Science ResearcherID: H-7588-2018

ДМИТРЕНКО Ірина Миколаївна
доктор економічних наук, професор Національного центру обліку та аудиту,  Національна академія статистики, обліку та аудиту (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0135-3564

ДУНСЬКА Маргарита
доктор економічних наук, професор, заступник декана факультету бізнесу, менеджменту та економіки Латвійського університету (Республіка Латвія)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8919-2402

ЗАЙНАЛОВ Жахонгир Расулович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Самаркандський інститут економіки і сервісу (Узбекистан)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5141-544X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QQC6i_sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

КУЗНЄЦОВА Анжела Ярославівна
доктор економічних наук, професор, ректор Університету банківської справи (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3958-4133

МІЩЕНКО Світлана Володимирівна
доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи та фінансових технологій Навчально-наукового інституту банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1840-8579

МИКОЛЕНКО Віктор Андрійович

доктор юридичних наук, професор кафедри управління в сфері цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (Україна)

МОСКАЛЕНКО Сергій Іванович

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7393-7775

ПАШКЯВИЧЮС Арвідас
доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету Вільнюського університету (Республіка Литва)

ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», радник податкової служби I рангу (Україна)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citationshl=uk&user=qPGJWIoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

РОГОВА Наталія Василівна
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та оподаткування, директор Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи (Україна)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8476-6622 

СЕМБІЄВА Ляззат Миктибеківна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного аудиту Євразійського національного університету імені  Л.М. Гумільова (Республіка Казахстан)

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=ihyB03QAAAAJ&hl=en

СМОВЖЕНКО Тамара Степанівна
доктор економічних наук, професор Університету банківської справи (Україна)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citationshl=uk&user=sy4VCfAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ХАБЕР Йозеф Антоні
професор Познанської вищої школи банківської справи, факультет в м. Хожув (Республіка Польща)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4913-5534

ШЕБЕКО Костянтин Костянтинович
доктор економічних наук, професор, ректор Поліського державного університету (Республіка Білорусь)

Web of Science ResearcherID: C-5999-2019