Бразілій, Н., Ю. Крот, і Я. Пастернак. «Напрями визначення економічної сутності необоротних активів та їх класифікації в системі обліку і звітності». Фінансовий простір, вип. 1(45), Травень 2022, с. 7-14, doi:10.18371/fp.1(45).2022.071415.