Путінцева, Т. «Характеристика підсистем системи управління ліквідністю у забезпеченні фінансової безпеки вітчизняних комерційних банків». Фінансовий простір, вип. 3(43), Жовтень 2021, с. 27-39, doi:10.18371/fp.3(43).2021.263842.