Чабак, Л. «Іншомовна кроскультурна компетентність як складова професійної компетентності здобувачів вищої економічної освіти». Фінансовий простір, вип. 1 (33), Березень 2019, с. 156-63, doi:10.18371/fp.1(33).2019.177114.