Руденко, М. «Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації». Фінансовий простір, вип. 4 (28), Грудень 2017, с. 74-79, https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/539.