[1]
Н. Бразілій, Ю. Крот, і Я. Пастернак, «Напрями визначення економічної сутності необоротних активів та їх класифікації в системі обліку і звітності», fp, вип. 1(45), с. 7-14, Трав 2022.