[1]
Л. Чабак, «Іншомовна кроскультурна компетентність як складова професійної компетентності здобувачів вищої економічної освіти», fp, вип. 1 (33), с. 156-163, Бер 2019.