[1]
М. Руденко, «Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації», fp, вип. 4 (28), с. 74-79, Груд 2017.