[1]
С. Колодій, «Адаптація концепції синергетики до проблем взаємодії секторів економіки*», fp, вип. 4 (28), с. 41-46, Груд 2017.