[1]
Л. Чабак, «Англомовна реалізація явища економічної глобалізації», fp, вип. 4 (16), с. 268-271, Груд 2014.