[1]
В. Вареник і В. Сидоренко, «Формування системи управління капіталоутворенням у банківській діяльності», fp, вип. 3 (15), с. 25-30, Жов 2014.