Бразілій, Н., Крот, Ю. і Пастернак, Я. (2022) «Напрями визначення економічної сутності необоротних активів та їх класифікації в системі обліку і звітності», Фінансовий простір, (1(45), с. 7-14. doi: 10.18371/fp.1(45).2022.071415.