Путінцева, Т. (2021) «Характеристика підсистем системи управління ліквідністю у забезпеченні фінансової безпеки вітчизняних комерційних банків», Фінансовий простір, (3(43), с. 27-39. doi: 10.18371/fp.3(43).2021.263842.