Чабак, Л. (2019) «Іншомовна кроскультурна компетентність як складова професійної компетентності здобувачів вищої економічної освіти», Фінансовий простір, (1 (33), с. 156-163. doi: 10.18371/fp.1(33).2019.177114.