ЧАБАК, Л. Іншомовна кроскультурна компетентність як складова професійної компетентності здобувачів вищої економічної освіти. Фінансовий простір, n. 1 (33), p. 156-163, 25 Бер 2019.