РУДЕНКО, М. Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації. Фінансовий простір, n. 4 (28), p. 74-79, 28 Груд 2017.