МУСІЄНКО, О.; МАСЛОВА, А.; САВЧЕНКО, Г. Сучасна практика рейтингового оцінювання діяльності банків на основі таксонометричного методу. Фінансовий простір, n. 1 (13), p. 121-127, 24 Квіт 2014.