(1)
Бразілій, Н.; Крот, Ю.; Пастернак, Я. Напрями визначення економічної сутності необоротних активів та їх класифікації в системі обліку і звітності. fp 2022, 7-14.