(1)
Засядько, А.; Королюк, С.; Клювак, О. Метод безпечної передачі аутентифікаційних даних в інтернет-платіжній системі за допомогою каскаднокомбінаційного хешування. fp 1, 74-77.