(1)
Кукса, В.; Полях, К. Управління персоналом: новітні тенденції та загрози. fp 2020, 91-101.