(1)
Черкашина, Т. Визначення ефективності використання інноваційного потенціалу України за допомогою метода багатовимірної середньої. fp 2019, 192-205.