(1)
Касярум, Я. Проблемні аспекти формування компетенцій в сфері Інформаційної безпеки майбутніх фахівців економічного профілю. fp 2019, 167-174.