(1)
Чабак, Л. Іншомовна кроскультурна компетентність як складова професійної компетентності здобувачів вищої економічної освіти. fp 2019, 156-163.