(1)
Кукса, В. Формування бренду міст україни як необхідна складова їхнього розвитку. fp 2018, 110-117.