(1)
Гордієнко, Т.; Сидоренко, В. Стратегії управління власним капіталом банку. fp 2018, 101-107.