(1)
Башлай, С. Інструменти банківського нагляду на консолідованій основі. fp 2011, 54-59.