(1)
Руденко, М. Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації. fp 2017, 74-79.