(1)
Мельник, Т. Функціонування банківської системи україни в умовах її реформування. fp 2017, 49-54.