(1)
Колодій, С. Адаптація концепції синергетики до проблем взаємодії секторів економіки*. fp 2017, 41-46.