(1)
Чабак, Л. Англомовна реалізація явища економічної глобалізації. fp 2014, 268-271.