(1)
Вареник, В.; Сидоренко, В. Формування системи управління капіталоутворенням у банківській діяльності. fp 2014, 25-30.