(1)
Мусієнко, О.; Маслова, А.; Савченко, Г. Сучасна практика рейтингового оцінювання діяльності банків на основі таксонометричного методу. fp 2014, 121-127.