[1]
Засядько, А., Королюк, С. і Клювак, О. 1. Метод безпечної передачі аутентифікаційних даних в інтернет-платіжній системі за допомогою каскаднокомбінаційного хешування. Фінансовий простір. 4 (4) (1), 74-77.