[1]
Руденко, М. 2017. Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації. Фінансовий простір. 4 (28) (Груд 2017), 74-79.