[1]
Чабак, Л. 2014. Англомовна реалізація явища економічної глобалізації. Фінансовий простір. 4 (16) (Груд 2014), 268-271.