[1]
Вареник, В. і Сидоренко, В. 2014. Формування системи управління капіталоутворенням у банківській діяльності. Фінансовий простір. 3 (15) (Жов 2014), 25-30.