Бюджетне регулювання регіонального розвитку

  • Сергій Криниця
Ключові слова: бюджет розвитку, децентралізація бюджетної системи, депресивні території, державна регіональна політика

Анотація

У статті проведено аналіз законодавчої бази та чинної системи бюджетного регулювання територіального розвитку, доведено, що низька дієвість бюджетного регулювання на регіональному рівні зумовлена відсутністю чіткого механізму фінансової підтримки соціально-економічного розвитку проблемних регіонів, обґрунтовано напрями становлення такого механізму з метою підвищення ефективності державної регіональної економічної політики та зростання ролі місцевих органів влади у вирішенні проблем регіонального розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бюджетний кодекс України за станом на 8 липня 2010 р. № 2456–VI / Верховна Рада України. — Офіц.вид. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50–51. — С. 572
2. Звіти про виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : http://www. minfin.gov.ua.
3. Капітальні інвестиції в Україні. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)» // Урядовий кур’єр. — 2011. — №95. —С. 3
5. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 51. — С. 548

Переглядів анотації: 116
Завантажень PDF: 38
Як цитувати
(1)
Криниця, С. Бюджетне регулювання регіонального розвитку. fp 1, 54-60.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають