Інструменти державного та ринкового впливу на валютні операції банків

  • Наталя Третяк
Ключові слова: Банківські валютні операції, монетарна політика, державне валютне регулювання, експортно-імпортні операції, обмінний валютний курс

Анотація

Досліджено вплив держави та ринкового середовища на здійснення валютних операцій банків. Розглянуто дефініцію «банківські валютні операції», окреслено заходи щодо регулювання банківських валютних операцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Гринів Т. Т. Основні проблеми залучення іноземних інвесторів на вітчизняний ринок / Т. Т. Гринів // Економ. Проблеми ринкової трансформації України: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конференції,Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – С. 71.
2. Вплив змін валютних курсів: П(С)БО 21затверджене наказом Мінфіну України від10.08.2000 р. №193.
3. Міщенко В. І. Банківські операції: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська,О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., перероб. і доп. –К.: Знання, 2007. – 796 с.
4. Гудзь О. Є. Інституційне забезпечення ринку фінансових послуг в АПК /О. Є. Гудзь; за ред. Т. О. Осташко // Державне регулювання аграрних ринків:проблеми та напрями вдосконалення –Львів: Українські технології, 2009 – 288 с. –(с. 264 –285).
5. Береславська О. І. Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки / О. І. Береславська, В. В. Замовець,Н. М. Шелудько // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 3. – С. 117-130.
6. Міщенко В. Доларизація: причини та наслідки для економіки України / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник НБУ. – 2007. – № 5. –С. 28-31.
7. Шора О. Є. Аналіз та розрахунокфінансових результатів від валютних операцій комерційних банків /О. Є. Шора // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. –№ 23. – С. 264-272.
8. Дробот Н. М. Особливості формуванняполітики державного регулювання імпорту агропродукції в контексті вступу
України до Світової організації торгівлі /Н. М. Дробот // Науковий вісник НАУ. –2003. – Вип. 66. – С. 298-301.
9. Петрик О. І. Історія монетарного розвиткув Україні / О. І. Петрик // Вісник НБУ. –2007. – № 1. – С. 2-16.

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2011-03-16
Як цитувати
(1)
Третяк, Н. Інструменти державного та ринкового впливу на валютні операції банків. fp 2011, 45-52.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають