Соціальна проблема глобалізації – бідність: шляхи її подолання

  • Анатолій Харченко
Ключові слова: бідність, розподілу доходів населення, рівень бідності, заробітна плата, споживчий кошик, фінансові інструменти

Анотація

У статті висвітлено та визначено основні чинники, що спричиняють бідність в Україні та подано групування їх за фактором впливу. Запропоновано можливі шляхи подолання бідності за економічним, соціальним та правовим блоками

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Звіт про результати аналізу виконання Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Україні. — К. : Рахункова палата України, 2011.
2. Красун А. Бідність в Україні та шляхи її подолання / А. Красун, Я. Турчин // — Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2008. — №20. — С. 81–85.
3. Межа бідності в Україні та Європі [Електронний ресурс] / Z-Україна: статистика, економіка, тенденції. — Режим доступу : http://zet. in.ua/socium/mezha-bidnosti-v-ukra%D1%97ni-tayevropi/
4. Про Стратегію подолання бідності [Електронний ресурс] : указ Президента України від 15.08.2001 № 637/2001. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1083.2249.0.
5. Статистичний щорічник України за 2009 рік: державний комітет статистики / за ред. О. Г. Осауленка. — К. : Консультант, 2010. — 567 с.
6. Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках: монографія / Н. М. Холод. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. — 442 с.
7. Юхимчук А. Чому бідні …??! / А. Юхимчук // Голос України. — 2011. — №51. — С. 32–34

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 16
Як цитувати
(1)
Харченко, А. Соціальна проблема глобалізації – бідність: шляхи її подолання. fp 1, 7-12.