Проблемні аспекти організації касових операцій на підприємствах та відповідальність за порушення касової дисципліни

Ключові слова: грошові кошти; касові операції; готівкові розрахунки; відповідальність.

Анотація

За різних часів людей завжди приваблювала сутність та історія виникнення грошей. Однак й на сьогодні немає єдності щодо їхнього розуміння. Запропоновані визначення сутності понять «грошові кошти» та «відокремлений підрозділ підприємства». Наведено рекомендації для цілей покращення обліку касових операцій на підприємствах. Освітлено адміністративну відпові-дальність посадових осіб підприємств і підприємців за порушення правил ведення касових операцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Babich, V.V. & Sahova, S.V. (2006). Finansovyj oblik (oblik aktyviv) [Financial accounting (asset accounting)]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]
2. Derij, M. (2010). Definitsii «hroshovi koshty» i «hroshovi potoky»: vidminnosti ta vzaiemozviazok [Definitions of “cash” and “cash flow”: differences and relationships]. Ekonomichnyj analiz-Economic analysis, 6, 60-64. [in Ukrainian]
3. Neskhodovs'kyj, I.S. (2009). Oblik hroshovykh koshtiv ta kontrol yikh vykonannia v pidpryiemstvakh torhivli [Accounting for cash and control of their implementation in trade enterprises]. Ph.D. thesis. Kyiv: Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet [in Ukrainian].
4. Ivchenko, L.V. (2016). Sutnist hroshovykh koshtiv: pidkhody do vyznachennia [The essence of cash: approaches to definition]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky - Global and national problems of econo-my, 10, 798-803. [in Ukrainian]
5. Ostafijchuk, S.M. (2011). Hroshovi koshty ta yikh ekvivalenty - nailikvidnishi aktyvy pidpryiemstva [Cash and cash equivalents are the most liquid assets of the enterprise]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhhorod University: Series: Economics, 33, 215–220. [in Ukrainian]
6. Butunets', F.F. (2001). Bukhhalters'kyj slovnyk [Accounting dictionary]. Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].
7. Osovs'ka, H.V., Yurkevych, O.O. & Zavads'ka, J.S. (2009). Ekonomichnyj slovnyk [Economic dictionary]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
8. Zahorodnij, A.H., Vozniuk, H.L., & Partyn, H.O. (2002). Oblik i audyt: terminolohichnyj slovnyk [Accounting and Auditing: Glossary]. L'viv: Tsentr Yevropy [in Ukrainian]
9. International Accounting Standard 7 (IAS 7) “Statement of Cash Flows”. (2012, January 01). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019 [in Ukrainian]
10. National Regulation (Standard) of Accounting NP(S)BU 1 “General re-quirements for financial reporting”. (2013, February 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text [in Ukrainian]
11. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine №148 about Regulations on conducting cash transactions in the national currency in Ukraine. (2017, December 29). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text [in Ukrainian]
12. Decree of the President of Ukraine №418 On recognizing as invalid some decrees of the President of Ukraine. (2019, June 20). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418/2019#Text [in Ukrainian]
13. The Law of Ukraine №8073-Х “Code of Ukraine on Administrative Of-fenses”. (1984, December 7) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 253 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-01-08
Як цитувати
(1)
Буркова, Л.; Журавель, О. Проблемні аспекти організації касових операцій на підприємствах та відповідальність за порушення касової дисципліни. fp 2021, 42-49.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають