Кредит «Овернайт» як інструмент рефінансування банків

  • Наталія Пантєлєєва
  • Анатолій Харченко
Ключові слова: рефінансування, інструменти рефінансування, міжбанківський ринок, міжбанківський кредит, ставка рефінансування, кредит «овернайт

Анотація

У статті проаналізовано надання Національним банком України кредитів «овернайт» комерційним банкам протягом трьох останніх років. Досліджено зміни середньозважених відсоткових ставок на міжбанківському ринку і ставки НБУ, зазначено їх вплив на обсяги рефінансування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Салтикова Г. В. Рефінансування банків: світова практика та напрями розвитку в Україні / Г. В. Салтикова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2011. — № 2(14). — С. 142-145
2. Виды кредитов Банка России и условия кредитования [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/ print.aspx?file=refinan.htm#6
3. ВІСНИК НБУ. — ЛЮТИЙ 2012. — №2. — С. 41
4. Затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України [Електронний ресурс] // Постанова Правління НБУ від 30 квітня 2009 р. —№ 259. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/RE16426.html
5. Постанова Національного банку України № 134 від 04.05.2011 р. «Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://document.ua/provnesennja-zmin-do-polozhennja-pro-regulyuvannjanacional-doc57131.html
6. Постанова Правління Національного банку України «Про терміни та можливі обсяги проведення Національним банком України окремих операцій з банками, передбачених у Положенні про регулювання Національним банком Список використаних джерел: України ліквідності банків України, та вимоги щодо забезпечення, що пропонується банками» № 434 від 14.11.2006 [Електронний ресурс]. —Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0434500-06/ ed20110728
7. Технічний порядок проведення Національним банком України операцій з банками / Постанова Правління НБУ від 30 квітня 2009 р. № 260 // Инвестгазета : NB. —2009. —№ 27. —С.13-22
8. Петрик О. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання / О. Петрик // Вісник НБУ. —2009. —№ 8. —С.4-10, 7
9. Основні монетарні параметри грошовокредитного ринку України у 2009-2011 роках [Електронний ресурс] / Вісник НБУ. Архів номерів. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ. —Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu /texts.html
10. Основні тенденції грошово-кредитного ринку [Електронний ресурс] / Національний банк України: офіційне інтернет-представництво. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=58038
11. Процентні ставки на міжбанківському ринку [Електронний ресурс] / Національний банк України: офіційне інтернет-представництво. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/files/4- Financial_markets(4.2).xls

Переглядів анотації: 52
Завантажень PDF: 177
Як цитувати
(1)
Пантєлєєва, Н.; Харченко, А. Кредит «Овернайт» як інструмент рефінансування банків. fp 1, 54-59.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>