Управління портфельним кредитним ризиком на основі вдосконалення процедури планування діяльності банку

  • Мирослава Люзняк
Ключові слова: регіональний банківський бізнес, технологія планування діяльності банку, ефективний банківський менеджмент.

Анотація

У статті розкрито методичний підхід до управління кредитним ризиком банку на основі вдосконалення процедури планування основних показників банківської діяльності.

Посилання

1. Кириченко О. А. Банківський менеджмент : підручник / О. А. Кириченко, В. І. Міщенко, В. П. Щербань, А. П. Яценюк, І. В. Гіленко та ін. ; за ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка. — К. : Знання, 2005. — 831 с. (16)
2. Бушуєва І. В. Особливості планування банківської діяльності в умовах перехідної економіки / І. В. Бушуєва, Г. І. Сп’як // Формування ринкових відносин в Україні. — 2002. — № 1. — С. 49–54. (47)
3. Жук П. Планування діяльності підрозділів банку з урахуванням особливостей території їх розташування / П. Жук // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 120–126. (126)
4. Куницына Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке / Н. Н. Куницына, Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева. — М. : Финансы и статистика, 2002. — 304 с. (195) Список використаних джерел
5. Люзняк М. Е. Методика комплексного аналізу рівня регіональної диференціації розвитку вітчизняної банківської системи / М. Е. Люзняк // Вісник Хмельницького національного університету. — 2008. — № 5. — С. 146–152. (217)
6. Овдій Ю. Планування – актуальне завдання банків України / Ю. Овдій // Вісник Національного банку України. — 2000. — № 7. — С. 10–12. (252)
7. Потійко Ю. Особливості бізнес-планування діяльності комерційного банку / Ю. Потійко // Вісник Національного банку України. — 2003. — № 2. — С. 43–45. (286)
8. Селезньов Ю. Розробка стратегічних і фінансових планів для банківських філій / Ю. Селезньов // Банківська справа. — 2001. — № 1. — С. 28–35. (329)
Опубліковано
2018-09-30
Як цитувати
(1)
Люзняк, М. Управління портфельним кредитним ризиком на основі вдосконалення процедури планування діяльності банку. fp 2018, 43-53.